V dňoch 24. - 26. marca 2017 sa v našom kláštore v Sečovciach konala duchovná obnova pre dievčatá na tému Aký je (môj) Boh? Dievčatá sa, sprevádzané našimi sestrami, zamýšľali nad pravým obrazom Boha. Mať správny obraz Boha vo svojou vnútri je veľmi dôležité, pretože sa od neho odvíja celý náš život, vzťahy, postoje, zmýšľanie. A tak pomocou Božieho slova hľadali a učili sa vnímať pravú tvár Boha. Vo vzájomných dobrých skutkoch mali možnosť napodobňovať jeho konanie v duchu lásky a milosrdenstva. Za krátky čas sa vytvorilo veľmi pekné spoločenstvo, ktoré sa posilňovalo spoločnou modlitbou - krížovou cestou, adoráciou či zdieľaním sa nad Božím slovom. V sobotu mali dievčatá možnosť prijať sviatosť zmierania, ktorú im vyslúžil o. Stanislav Činčár. Veríme, že takto posilnené v duchu budú naďalej radostne kráčať v ústrety Pánovi, ktorého pravá tvár je láska a milosrdenstvo.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok