Aj v školskom roku 2013/2014 pracovali naše sestry s deťmi v biblických krúžkoch na školách, kde vyučujú. Deti pripravovali v rámci stretávania sa na Biblickú súťaž a Biblickú olympiádu. Spoznávaním príbehov zo Starého a Nového zákona prehlbovali nielen svoje vedomosti a posilňovali svoju vieru, ale upevňovali tiež svoje priateľstvá a nadväzovali nové, keď sa zúčastňovali jednotlivých kôl týchto súťaži na rôznych školách. O úspechu našich žiakov svedčí aj ich účasť na Metropolitnom kole v Juskovej Voli.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok