Od 6. do 8. marca 2015 sa v kláštore sestier baziliánok v Sečovciach stretla skupina dievčat, ktorá počas krátkej duchovnej obnovy vytvorila pekné spoločenstvo tých, ktorí práve v polovici veľkého pôstu chceli posilniť a prehĺbiť svoj vzťah s Ježišom. Tento čas bol pre dievčatá príležitosťou byť s Ježišom nielen pri spoločných stretnutiach nad Božím slovom, zdieľaní sa, pri zamyslení sa nad Ježišovým krížom i krížom v osobnom živote, ale aj počas krížovej cesty, v tichu adorácie či spoločnej modlitbe so sestrami či pri vzájomných rozhovoroch, aktivitách a príprave stola. Cez o. Maroša Dupnáka CSsR vo sviatosti zmierenia sa dievčatá mali možnosť stretnúť s odpúšťajúcim Ježišom. Nech je táto duchovná obnova pre dievčatá posilnením vo viere, že tam, kde necháme vkročiť Ježiša, sa všetko obráti na dobré.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok