Christos raždajetsja!

Christos raždajetsja!

Nebo sa sklonilo k zemi, dotklo sa človeka, prichádza Boh s odpustením, lásku si oblieka.

Vzdialený Boh sa stáva blízkym. Stáva sa človekom, jedným z nás. Blízkosť Boha pokoruje. On sa pokoruje, aby bol s nami, aby s nami kráčal, aby nám pomáhal. Je tu pre nás. Božou blízkosťou naplnený čas sviatkov Narodenia Ježiša Krista nech z nás urobí blízkych tým, ktorí to práve potrebujú.

V modlitbách vyprosuje

sr. Naukrácia Zavacká, OSBM, viceprovinciálna predstavená, a spolusestry

Predchádzajúci článok Ďalší článok