Christos raždajetsja!

Christos raždajetsja!

Zaodetí milosrdenstvom kráčajúc v ústrety blížnemu, aby sme išli s ním, skracujme vzdialenosť k srdcu človeka – staňme sa Jeho prítomnosťou.

V modlitbách vyprosuje

sr. Naukrácia Zavacká, OSBM, viceprovinciálna predstavená, a spolusestry

Predchádzajúci článok Ďalší článok