Christos voskrese

Cez všetky veky sa vzkriesený Pastier neunavuje hľadať nás, svojich bratov, zblúdených na púšťach sveta.
(Sv. Otec František)

S prianím nechať sa Ním nájsť
a voviesť do pokoja, radosti a lásky
VZKRIESENÉHO KRISTA
prajeme vám a vyprosujeme
požehnané sviatky Paschy.

sr. Naukrácia Zavacká, OSBM, viceprovinciálna predstavená, so sestrami

Predchádzajúci článok Ďalší článok