Christos voskrese

Vzkriesenie Krista je našou silou!
Dáva najväčšiu nádej,
otvára život pre budúcu Božiu večnosť,
pre plnosť šťastia, pre istotu,
že nad zlom, hriechom a smrťou možno zvíťaziť.
.

(Sv. Otec František)

Nádej z Kristovho víťazstva
nech Vám pomáha zvládať každodenné úlohy
s väčšou dôverou, odvahou a odhodlanosťou.
Prajeme Vám a vyprosujeme
požehnané sviatky Paschy.

sr. Naukrácia Zavacká, OSBM, viceprovinciálna predstavená, so sestrami

Predchádzajúci článok Ďalší článok