Dňa 1. februára 2017 pri príležitosti Dňa zasväteného života sa v Bratislave na Eparchiálnom úrade stretli kňazi a zasvätení bratislavskej eparchie so svojím vladykom Petrom Rusnákom. Program celodenného stretnutia bol pestrý - popretkávaný modlitbou, prednáškami i osobnými zdieľaniami sa v duchu vytvárania spoločenstva zídených kňazov a rehoľníkov. Celodenné stretnutie vyvrcholilo slávením archijerejskej liturgie v Katedrále Povýšenia svätého Kríža, ktorú koncelebroval vladyka Peter Rusnák s prítomným rehoľným a eparchiálnym klérom, a modlitbou Veľkej večierne s lítiou zo sviatku Stretnutia Pána, po ktorej nasledovalo spoločné agapé.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok