V dňoch 28. 7. – 1. 8. 2019 zorganizovala gréckokatolícka farnosť Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove letný duchovno-relaxačný pobyt s témou "Hľadaj radosť v Pánovi" na známom mieste v Herľanoch. Zúčastnilo sa ho 58 detí a 14 animátorov, ktorí v spolupráci s o. Jurajom Moščákom, o. Martinom Miňom, sr. Janou, OSBM, sr. Pavlou, OSBM, a sr. Augustínou, SNPM, cez aktivity a hry zamerané na čisté srdce vytvorili priestor na formovanie vzťahu mladého človeka k Bohu i blížnemu v Duchu Krista. Posledný deň pobytu sme sa tešili prítomnosti nášho o. protopresbytera Dušana Semana, ktorý s nami pri sv. liturgii ďakoval za spoločne strávený čas.

Predchádzajúci článok Ďalší článok