V nedeľu po Kristovom narodení dňa 26. 12. 2021 navštívil vladyka Cyril Vasiľ, SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, svojich farníkov v Trebišove. Prihovoril sa im v kázni počas sv. liturgie pre deti. Na jej konci mladí a deti našej farnosti koledovali. Už niekoľko rokov piesňami a vianočnými vinšami prinášame radostnú zvesť svojim rodinám. Teraz v čase pandémie len v chráme pred a po sv. liturgiách. Vykoledované peniaze pomáhajú v spolupráci s eRkom - Hnutím kresťanských spoločenstiev detí podporiť projekty v chudobných častiach Afriky.

Poobede sme s dievčatami nášho mládežníckeho zboru koledovali aj starším a paliatívne chorým v zariadení Prameň v našom meste Trebišov. Krátky program bol súčasťou posvätenia priestorov v tomto zariadení, ktoré vykonal vladyka Cyril s o. dekanom Semanom a o. Haburajom, ktorý sa pastoračne stará o klientov tohto centra.

Predchádzajúci článok Ďalší článok