Letné prázdniny 2022 sme v gréckokatolíckej farnosti Trebišov začali farským stretnutím detí a mladých v Kysaku, ktoré sa uskutočnilo v termíne od 10. 7. do 14. 7.2022. Čas modlitbieb, aktivít i hier sa niesol v duchu témy Stvorenie, vychádzajúcej z textov knihy Genezis o stvorení sveta našim milujúcim Bohom Otcom. Boh nám požehnal spoločný čas, doprial dobré počasie, dal nám skvelých animátorov, ktorí s veľkým zápalom a radosťou pripravili program tábora a neúnavne a vytrvalo ho pre deti každý deň aj napĺňali. Sme radi, že s nami boli celý čas aj o. Radoslav Šimko, kaplán našej farnosti, a o. diakon Pavol Pastornický, ktorí sa nám starali o duchovnú časť nášho stretnutia. Nech zážitky, nové priateľstvá a radosť zo spoločného času posilnia naše srdcia láskou a vďakou Bohu za všetko, čo sme spolu prežili.

Predchádzajúci článok Ďalší článok