Dňa 18. októbra 2022 sme sa so žiakmi v školách, kde pôsobíme, zapojili do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, organizovanej Medzinárodnou pápežskou nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.
Počiatky tejto modlitbovej iniciatívy siahajú do roku 2005, keď sa v hlavnom meste Venezuely, v Caracase, modlila skupina detí ruženec. Okoloidúci dospelí si pritom spomenuli na slová sv. pátra Pia, ktorý raz povedal: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Odvtedy sa iniciatíva rýchlo rozšírila a stala sa celosvetovou udalosťou. Témou tohto ročníka je láska Nebeského Otca, ktorý túži zachrániť všetky národy a priviesť ich k sebe. Nadácia ACN chce osobitným spôsobom zveriť všetky miesta, kde dnes ľudia nemôžu žiť v pokoji, do všemocných rúk Stvoriteľa, na príhovor Panny Márie. Ide najmä o krajiny, v ktorých vládne násilie, vojna či veľká chudoba, ako je Nigéria, Mjanmarsko, Ukrajina, Pakistan, ale i celé regióny ako Blízky východ a Sahel v Afrike. Kiež je skúsenosť tejto spoločnej modlitby povzbudením i k osobnej modlitbe všetkých zúčastnených za pokoj vo svete i vo vlastných rodinách.

Predchádzajúci článok Ďalší článok