Fatimská sobota na pútnickom mieste v Klokočove patrí vždy v máji mladým Košickej eparchie. Tento rok začal program už v piatok 6. mája 2022 sv. liturgiou vo farskom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Michalovciach, po ktorej nasledovalo celonočné bdenie s možnosťou prijať sviatosť zmierenia. V sobotu mohli mladí putovať na toto pútnické miesto od Michaloviec, modliac sa sv. ruženec. Zároveň prebiehal v Klokočove klasický program fatimskej soboty, ktorý začal modlitbou sv. ruženca. Túto modlitbu viedli naši mladí z gréckokatolíckej farnosti v Trebišove. Po archijerejskej sv. liturgii s vladykom Cyrilom Vasiľom a vladykom Milanom Chauturom sa mladí posilnili a mohli sa zúčastniť programu s témou Synoda o synodalite, ktorý prebiehal v skupinkách.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok