V predvečer otvorenia viceprovinciálnej kapituly vyprosoval vladyka Milan Chautur pri slávení Najsvätejšej Eucharistie Božie požehnanie pre tento pracovný, ale aj milostivý čas. Vo svojej homílii zdôraznil: „Tak ako každý človek túži po poriadku vo svojom príbytku, tak aj Boh chce mať poriadok. Rehoľné domy sú príbytkom pre božích služobníkov a kapitula má byť zhodnotením ich poriadku. Je priestorom, kde sa ukáže, v čom sme sa odklonili, alebo v čom ideme správne. A je to veľmi dôležité. Nik nie je ideálny, ale každý je volaný smerovať k ideálu, ktorým je Ježiš Kristus. Táto cesta bude aj požehnaním.“ Na záver vladyka Milan dodal: „Ak zachováš poriadok, poriadok zachová teba, nielen pre časný, ale i pre ten večný život s Kristom.“ Sv. liturgiu koncelebroval sečovský protopresbyter o. Miroslav Pohár, na ktorého území má naša viceprovincia sídlo. Po sv. liturgii sa sestry spolu s vladykom za spevu modlitby Kráľu Nebeský, nesúc symboly kapituly, presunuli do kapitulárnej miestnosti. Bohu vďaka za požehnaný čas!

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok