Ráno v sobotu 24. augusta 2019 sme sa s niekoľkými priaznivcami našej gréckokatolíckej farnosti v Trebišove vybrali na celodennú už 7. pešiu púť k relikviám bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku, CSsR. Pri putovaní strácalo síce telo silu, no duch sa napĺňal. Vyvrcholením púte bol príchod do baziliky minor v Michalovciach, uctenie si relikvií blahoslaveného mučeník a slávenie božskej liturgie vladykom Milanom.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok