1.máj – pre jedných deň sviatku, pre iných deň voľna a pre nás, sestry baziliánky, deň oslavy a ďakovania Bohu za jeho neustálu láskavú starostlivosť o nás od nášho počiatku. Ako prejav vďaky za získané milosti aj ako prosbu o požehnanie do ďalších dní nášho rehoľného života vybrali sme sa na púť do mesta Máriapócs, známeho pútnického miesta gréckokatolíkov v Maďarsku.

Spolu s nami putoval so svojou rodinou o. Maroš Rinik, ktorý celebroval slávnostnú svätú liturgiu v miestnej bazilike. Po obede sme sa stretli s našimi sestrami žijúcimi v meste Máriapócs blízko baziliky a duchovne sme sa sa navzájom povzbudili. Pán nám doprial krásny čas - slnečný deň popretkávaný jeho blízkosťou.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok