Generálna predstavená zvoláva raz za tri roky Radu vyšších predstavených – provinciálok, viceprovinciálok a predstavených delegatúr z celého sveta. Tento rok sa takéto stretnutie konalo v čase od 15. 9 do 21. 9. 2016 v chorvátskom meste Lovran. Spolu sa stretnutia zúčastnilo 25 vyšších predstavených. Naším dorozumievacím jazykom bola angličtina a ukrajinčina. Hlavnou témou stretnutia bolo oboznámenie sa s podrobnou činnosťou nášho generalátu v Ríme a návrhy na nasledujúcu kapitulu, ktorá sa uskutoční v roku 2019. Taktiež sme sa vzájomne zdieľali so životom jednotlivých komunít v rôznych krajinách, ako prežívame svoje rehoľné povolanie. Hľadali sme tiež spôsoby spolupráce a vzájomnej pomoci, hlavne v tých krajinách , kde nie sú povolania a staršie sestry potrebujú pomoc od iných provincii majúcich nové povolania. Myslím si, že toto stretnutie bolo obohatením pre všetky účastníčky stretnutia.

sr. Helena

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok