Stretnutie s Myrnou Nazzour

Jedno z modlitbových stretnutí s Myrnou Nazzour, sýrskou mystičkou a stigmatičkou z Damasku, bolo dňa 11. 9. 2016 aj v gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metóda v Sečovciach. Po sv. liturgii sa p. Myrna podelila so svedectvom svojho prežívania vzťahu s Bohom a s Pannou Máriou. Jej rozprávanie bolo pokorným vyznaním Božieho konania v jej živote i v živote jej rodiny. Všetko to, čím ju Boh obdaril, prijíma pre dobro iných, hlavne pre jednotu Cirkvi, čo bolo a je hlavným posolstvom tejto mystičky z Damasku.

Po svedectve v chráme strávila naša komunita sestier v Sečovciach ešte ďalší čas s p. Myrnou, jej manželom a sprievodom v kláštore pri spoločnom obede. Sme vďačné za možnosť osobného stretnutia sa s p. Myrnou v našej komunite.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok