Dňa 4. 2. 2017 sa na fatimskú sobotu v Michalovciach v bazilike minor stretli zasvätení košickej eparchie so svojím vladykom Milanom Chauturom CSsR. Program stretnutia začal modlitbou posvätného ruženca a treťou hodinkou. Po nej nasledovala prednáška sr. Naukracie Zavackej OSBM, predstavenej našej viceprovincie, o podstate a hodnote zasväteného života a archijerejská sv. liturgia. Vo svojej homílii sa vladyka Milan prihovoril zasväteným a zdôraznil potrebu žiť pravdivo a naplno svoje zasvätenie, ktoré môže byť len tak lákavým svedectvom pre ľudí okolo nás.

Po spoločnom obede pokračovalo stretnutie zasvätených s vladykom Milanom v kláštore otcov redemptoristov. Bol to čas spoločného zdieľania sa zo životov jednotlivých rehoľných spoločenstiev a ich plánov či vízii do budúcnosti. Zaznelo aj svedectvo o. Pimena Medviďa, ktorý krátko predstavil svoj mníšsky spôsob života. Veľkým povzbudením bola pre nás osoba o. Jána Ivana Mastiliaka CSsR, o ktorého viere a svedectve života sme si pozreli film pripravený o. redemptoristami v spolupráci s p. Vladimírom Semanom. Spoločné stretnutie s naším vladykom sme ukončili modlitbou molebenu k bl. Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok