4.februára 2015 sa na eparchiálnom úrade v Bratislave uskutočnilo stretnutie rehoľníkov s vladykom Petrom Rusnákom. Stretnutie začalo prednáškou a meditáciou o rozlišovaní, nasledovala modlitba šiestej hodinky a obed. Po obedňajšej prestávke sme pokračovali prednáškou s názvom Vy ste Kristov list, krátkou reflexiou a modlitbou večierne. Program sme ukončili slávnostnou sv. liturgiou, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák. Po sv. liturgii sme sa zišli spolu s veriacimi na agapé.

V bratislavskej eparchii je 6 rehoľníkov. Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, pôsobiace v Trenčíne, my, sestry baziliánky, a o. Martin Pavúk MSC, ktorý je členom rehole Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a ktorý zároveň pôsobí ako správca farnosti v Nitre. Bohu vďaka za tento požehnaný čas, počas ktorého sme sa mohli vzájomne povzbudiť a načerpať milostí do ďalších dní.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok