Každoročne v tomto čase prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Opierajúc sa o slová Pána Ježiša: ... proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov... zintenzívňujeme naše modlitby na tento úmysel.

Vo fotogalérii ponúkame myšlienky v obrázkovej podobe z posolstva Sv. Otca Františka, ktoré pri tejto príležitosti napísal v roku 2021.

Predchádzajúci článok Ďalší článok