V dňoch 3. – 5. apríla 2022 sa v našej Viceprovincii sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila v Sečovciach konala VI. viceprovinciálna kapitula. Kapitulu zvoláva predstavená viceprovincie každých päť rokov a jej cieľom je podľa konštitúcií preveriť plány a spoločné perspektívy provincie, ako aj zhodnotiť stav provincie z viacerých aspektov (duchovného, apoštolského, finančného i administratívneho). Ďalšou úlohou kapituly je voľba nového vedenia provincie a tiež voľba delegátok resp. ich zástupkýň na generálnu kapitulu.

Pre pandemické opatrenia sa čas kapituly posunul z jesene 2021 na začiatok jari 2022, do Pôstneho obdobia.

Za motto kapituly sme si zvolili slová sv. apoštola Pavla: „A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“ (1 Kor 13, 13). Na stretnutie z Ríma prišla aj generálna predstavená nášho rádu, matka Marcela Runcan, OSBM, a jej zástupkyňa sr. Emanuela Vishka, OSBM.

Ako sme prežívali jednotlivé dni kapituly, si môžete prečítať tu.

Predchádzajúci článok Ďalší článok