Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

3. 5. 2017: Púť sestier do mesta Máriapócs – aj s fotogalériou

3. 5. 2017: Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2017 – aj s modlitbou na stiahnutie

4. 4. 2017: Aký je môj Boh – pôstne pookriatie pre dievčatá – aj s fotogalériou

21. 3. 2017: Duchovná obnova pre ženy Pánom milovaná – aj s fotogalériou

26. 2. 2017: Doplnená fotogaléria zo sánkovačky v Zamutove

6. 2. 2017: Stretnutie zasvätených v bratislavskej eparchii s vladykom Petrom – aj s fotogalériou

4. 2. 2017: Stretnutie zasvätených s vladykom Milanom – aj vo fotogalérii

3. 2. 2017: Odpustová slávnosť – sviatok Troch svätých svätiteľov (2017)  – aj vo fotogalérii

4. 1. 2017: Stretnutie našich sestier v deň sviatku nášho zakladateľa – aj vo fotogalérii

4. 1. 2017: Príprava žiakov na vianočnú burzu v našom kláštore – aj vo fotogalérii

3. 1. 2017: Mladí ikonopisci a koledovanie Dobrej noviny aj vo fotogalériách

21. 12. 2016: Ako ožil príbeh z Tammiru – aj s fotogalériou

7. 12. 2016: Poznáme nové vedenie našej viceprovincie – aj vo fotogalérii

30. 11. 2016: Predvečer otvorenia V. viceprovinciálnej kapituly

21. 11. 2016: Podujatie Noc s Bibliou v Trebišove aj s fotogalériou

2. 10. 2016: Stretnutie Rady vyšších predstavených v Chorvátsku aj s fotogalériou

28. 9. 2016: Stretnutie s Myrnou Nazzour aj v našej komunite a púť za Matkou Máriou do Maďarska aj vo fotogalérii

19. 9. 2016: Koniec leta v našej komunite v článkoch aj s fotogalériami

13. 7. 2016: Fotogaléria z pobytu našich sestier v USA

1. 5. 2016: Relaxačno-pracovné stretnutie v sečovskej komunite aj s fotogalériou

13. 2. 2016: Stretnutie zasvätených v Michalovciach aj s fotogalériou

16. 10. 2015: Personálne zmeny v komunitách - Trebišov, Vranov nad Topľou, Sečovce

24. 9. 2015: Pozvánka na víkendovku s rehoľníkmi - Slobodné srdce 2015

24. 9. 2015: Národné stretnutie mládeže a Púť mladých aj s fotogalériami

19. 7. 2015: Oslava sviatku sv. Makríny aj s fotogalériou

19. 7. 2015: Doplnená fotogaléria zo sladkej brigády v USA

13. 5. 2015: Turistický deň zasvätených 2015 aj vo fotogalérii

8. 5. 2015: Biblická olympiáda 2015 aj s fotogalériou

5. 5. 2015: Stretnutie viceprovincie aj s fotogalériou

16. 3. 2015: Byť s Ježišom - duchovná obnova pre dievčatá aj s fotogalériou

5. 2. 2015: Eparchálne stretnutie zasvätených v Bratislave aj s fotogalériou

1. 2. 2015: Odpustová slávnosť Troch Svätiteľov aj s fotogalériou

13. 11. 2014: Parte sr. Makríny Fečovej  a nekrológ

4. 11. 2014: Parte sr. Jozafáty Hamorskej a nekrológ

30. 7. 2014: Doplnené nové fotografie z oslavy sviatku sv. Makríny - fotogaléria

27. 7. 2014: Oslava sviatku sv. Makríny a oslava jubilea sr. Petry - článok aj s fotogaléria

14. 7. 2014: Viceprovinciálny dom poctila svojou návštevou J. Em. kardinál J. Tomko - článok aj s fotogalériou

14. 7. 2014: Biblická súťaž a Biblická olympiáda - článok aj s fotogalériou

14. 7. 2014: Púť po stopách sv. Jána Pavla II. - článok aj s fotogalériou

2. 8. 2013: Fotogaléria z túry Ďumbier - Chopok

9. - 22. 7. 2013: Dopĺňané články o priebehu X. generálnej kapituly v Ríme aj s fotogalériami z jednotlivých dní

8. 7. 2013: Otvorenie X. generálnej kapituly

10. 3. 2013: Informácie o vyhlásení X. Generálnej kapituly, jej cieľoch a komentár k logu podujatia

6. 3. 2013: Oslava životného jubilea sr. Rozálie - aj s fotogalériou

2. 1. 2013: Oslava sviatku sv. Bazila Veľkého - aj s fotogalériou

19. 7. 2012: Oslávili sme sviatok sv. Makríny - aj s fotogalériou

19. 7. 2012: Fotogaléria z duchovno-relaxačného pobytu z Vranova nad Topľou v Sečovciach

15. 5. 2012: Duchovná príprava vo Sv. Duchu aj s fotogalériou

6. 5. 2012: Prvomájová púť aj s fotogalériou

6. 5. 2012: Fotogaléria z Biblickej olympiády 2012

25. 3. 2012: Duchovná obnova v Sečovciach (23. - 25. 3. 2012) vo fotogalérii

8. 3. 2012: Počas prázdnin pôstne s Ježišom v Juskovej Voli

8. 3. 2012: Fotogalérie z vianočnej akadémie a rozlúčky s fašiangami vo Vranove nad Topľou

18. 2. 2012: Ako sme sa vybrali s Kleopasom do Emauz

9. 1. 2012: Ako pre olympiádu aj nasnežilo s fotogalériou

8. 1. 2012: Bohozjavenie nášho Pána a posvätenie kláštora aj s fotogalériou

27. 12. 2011: Radostná zvesť nesená koledníkmi vo fotogalérii

22. 12. 2011: Ako sa koledníci pripravovali na Dobrú novinu aj s fotogalériou

13. 12. 2011: Duchovná obnova pre ženy s fotogalériou

3. 12. 2011: Oslava 90. narodenín sr. Jozafáty vo fotogalérii

2. 12. 2011: Posledný. deň IV. viceprovinciálnej kapituly s fotogalériou

1. 12. 2011: 3. deň IV. viceprovinciálnej kapituly s fotogalériou

30. 11. 2011: 2. deň IV. viceprovinciálnej kapituly s fotogalériou

29. 11. 2011: 1. deň IV. viceprovinciálnej kapituly s fotogalériou

28. 11. 2011: Otvorenie IV. viceprovinciálnej kapituly s fotogalériou

17. 10. 2011: Púť do Mariapocs s fotogalériou

2. 9. 2011: Moje putovanie na SDM v Madride

2. 9. 2011: Príhovor Benedikta XVI. mladým rehoľníčkam na SDM

2. 9. 2011: Fotogaléria zo SDM 2011

8. 8. 2011: Naše sestry v Uniontown (fotogaléria)

20. 7. 2011: Oslávili sme sviatok sv. Makríny s fotogalériou

1. 5. 2011: Púť našej viceprovincie aj s fotogalériou

22. 4. 2011: Slovo k Svätej Pasche

6. 3. 2011: Generálna vizitácia aj vo fotogalérii

18. 2. 2011:  Fotoalbum Pookriatie...

9.2. 2011: Fotoalbum Púť...

31. 1. 2011: Článok Koledníci zo Sečoviec a Vranova

31. 1. 2011: Fotoalbumy

Koledníci zo Sečoviec a Vranova nad Topľou

Duchovná obnova seniorov

V jeden požehnaný slnečný deň

9. 1. 2011: Fotoalbum Turistika litmanovskými chodníčkami, leto 2010

7. 1. 2011: Fotoalbumy

Roždestvo v Trebišove, 2010.

Oddychové odpoludnie v trebišovskej komunite.

Zátišia kláštornej záhrady.

5. 1. 2011: Článok Obnova sľubov a sviatok sv. Bazila

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie