Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

EmauzyV areáli nášho kláštora v Sečovciach sa nachádza prístavba – Emauzy, kde môžete načerpať duchovných aj telesných síl.

Domček privítal do tejto chvíle už mnoho detí, mladých, ale aj pokročilých vekom. Príjemné prostredie u nás našli všetci, ktorí na chvíľu zatúžili po tichu, modlitbe, stretnutí sa so svojimi bratmi a sestrami v priateľskom zdieľaní sa, či tí, ktorí jednoducho prišli len tak si oddýchnuť do ticha s Bohom.

Skupiny, ktoré k nám prichádzajú, si so sebou môžu priviesť svojho kňaza alebo vedúceho.

Kapacitne je priestor Emauzy vybavený pre 10 – 15 ľudí.

V prípade záujmu je potrebné kontaktovať sestry - kontakt.

 

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie