Sme sestry Rádu svätého Bazila Veľkého. Náš oficiálny názov je Viceprovincia svätých Cyrila a Metoda sestier Rádu svätého Bazila Veľkého na Slovensku. Sídlime v Sečovciach a naša viceprovincia podlieha správe Generálnej kúrie v Ríme. Sme kontemplatívno-apoštolská rehoľa. Naším najvyšším pravidlom je nasledovanie Krista podľa troch evanjeliových rád – chudoby, čistoty a poslušnosti.

Patríme k najstaršej reholi na svete, ktorá má bohatú takmer 1630-ročnú tradíciu. Našimi zakladateľmi sú sv. Bazil Veľký (329 – 379) a jeho sestra sv. Makrína (328 – 380).

Duchovný základ – nám bol daný našimi zakladateľmi a vnímame ho ako osobitný dar Božej milosti. Predchádzajúce generácie sestier baziliánok nám ukázali cestu, ktorou máme kráčať. Usilujeme sa o charizmu lásky k Bohu a k blížnemu v duchu baziliánskeho hesla: „Na väčšiu slávu Božiu a česť presvätej Bohorodičky.“

Spôsob života – vedieme v spoločenstve sestier, predovšetkým spoločnou účasťou na slávení sv. liturgie, spevom, modlitbou chórových a ďalších modlitieb. Spoločný život v komunite sestier prežívame v zasvätenej čistote pre Božie kráľovstvo, v dobrovoľnej chudobe a v poslušnosti v duchu viery.

Pole pôsobnosti – vyučovanie a výchova deti a mládeže s účasťou na školskej a farskej katechéze, pomoc kňazom v pastoračnej činnosti, písanie ikon, starostlivosť o čistotu a výzdobu chrámov, šitie kňazských ruch a liturgických potrieb, apoštolát starších a chorých.

Moderné vplyvy súčasnej doby ako sú materializmus, hedonizmus, sekularizmus či relativizmus poznačili ľudí aj v našom okolí. Dnešný svet potrebuje svedkov v každej oblasti, ale najmä v tej duchovnej. Pán Ježiš nás posiela do tohto prostredia, aby sme aplikovali jeho pastoračný model, aby sme slúžili so skromnosťou, radosťou a ľahkosťou. Dúfame, že naše pôsobenie prispeje k blahu ľudu a posväteniu nám zverených nesmrteľných duší.
 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie