Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

 

 

Sr. Jozafáta Anna Hámorská sa narodila 6. novembra 1921 v Porube pod Vihorlatom. Vo svojej rodnej dedine ukončila aj ľudovú školu. Jej srdce bolo naplnené túžbou po Bohu zasvätenom živote, preto ju jej rodičia už ako  štrnásťročnú odviedli do kláštora sestier baziliánok v Užhorode. V kláštore ukončila meštiansku školu, ako aj učiteľský ústav. Rodičia ju v jej rozhodnutí povzbudzovali k vytrvalosti až do konca. Po ukončení maturity bola preložená na Slovensko do Prešova, kde si urobila nostrifikačnú skúšku, aby mohla vyučovať na slovenských školách.
V roku 1945 ju ctihodná matka Magdaléna Humenjuk posiela s ďalšími dvoma sestrami na južný Zemplín do Sečovie, medzi slovensky hovoriacich gréckokatolíkov, kde vyučuje na meštianskej škole slovenský jazyk, ruský jazyk a dejepis.
Jej apoštolát v tomto meste sa zakrátko končí, keď sú v auguste 1950 sestry z kláštora násilne vyvezené.
Sr. Jozafáta bola vyvezená do Kostolnej pri Trenčíne, kde pracovala v továrni Merina. Po roku bola s inými sestrami vyvezená do Krasnej Lipy a Medziměsti u Broumova v Českej republike. V roku 1954 bola presunutá do Svitav, kde pracovala v ústave s mentálne postihnutými ženami. V roku 1970 bola s malou komunitou svojich sestier určená na prácu v domove dôchodcov v Smilkove u Benešova.

Čítajte viac...

 

Každoročne sa stretávajú sestry z celej viceprovincie v deň sviatku našej zakladateľky sv. Makriny. Aj tento rok prišli sestry už deň pred samotným sviatkom, aby počas duchovnej obnovy osviežili svoje srdcia a občerstvili duše v horúčave každodenných povinností, duchovných zápasov a pookriali v spoločenstve spolusestier.

Čítajte viac...

 

Pri príležitosti eparchiálnej odpustovej slávnosti ku cti sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda v našej farnosti sme v našom kláštore privítali 5. 7. 2014 vzácnu návštevu z Ríma. Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko nás poctil svojou prítomnosťou.

Čítajte viac...

 

Aj v školskom roku 2013/2014 pracovali naše sestry s deťmi v biblických krúžkoch na školách, kde vyučujú. Deti pripravovali v rámci stretávania sa na Biblickú súťaž a Biblickú olympiádu. Spoznávaním príbehov zo Starého a Nového zákona prehlbovali nielen svoje vedomosti a posilňovali svoju vieru, ale upevňovali tiež svoje priateľstvá a nadväzovali nové, keď sa zúčastňovali jednotlivých kôl týchto súťaži na rôznych školách.

Čítajte viac...

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie