Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane
Viceprovincia sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila Veľkého na Slovensku
Kontakt
Adresa:
Albínovská 1010/13
Sečovce
078 01

Telefón: 056 / 678 27 48
http://www.bazilianky.sk

Informácia: Sestry baziliánky

Ul .1. mája 1229/18

093 01 Vranov nad Topľou

tel. číslo: (00421) 911 812 144


Sestry baziliánky

Jesenského 1247

075 00 Trebišov

tel.číslo: (00421) 56 672 3800


Sestry baziliánky

Ul. 29. augusta 7

811 08 Bratislava

tel. číslo: (00421) 2 52622081

 


Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie