Sme sestry Rádu svätého Bazila Veľkého. Náš oficiálny názov je Viceprovincia svätých Cyrila a Metoda sestier Rádu svätého Bazila Veľkého na Slovensku. Sídlime v Sečovciach a naša viceprovincia podlieha správe Generálnej kúrie v Ríme. Sme kontemplatívno-apoštolská rehoľa. Naším najvyšším pravidlom je nasledovanie Krista podľa troch evanjeliových rád – chudoby, čistoty a poslušnosti.

Patríme k najstaršej reholi na svete, ktorá má bohatú takmer 1630-ročnú tradíciu. Našimi zakladateľmi sú sv. Bazil Veľký (329 – 379) a jeho sestra sv. Makrína (328 – 380).

Duchovný základ – nám bol daný našimi zakladateľmi a vnímame ho ako osobitný dar Božej milosti. Predchádzajúce generácie sestier baziliánok nám ukázali cestu, ktorou máme kráčať. Usilujeme sa o charizmu lásky k Bohu a k blížnemu v duchu baziliánskeho hesla: „Na väčšiu slávu Božiu a česť presvätej Bohorodičky.“

Spôsob života – vedieme v spoločenstve sestier, predovšetkým spoločnou účasťou na slávení sv. liturgie, spevom, modlitbou chórových a ďalších modlitieb. Spoločný život v komunite sestier prežívame v zasvätenej čistote pre Božie kráľovstvo, v dobrovoľnej chudobe a v poslušnosti v duchu viery.

Pole pôsobnosti – vyučovanie a výchova deti a mládeže s účasťou na školskej a farskej katechéze, pomoc kňazom v pastoračnej činnosti, písanie ikon, starostlivosť o čistotu a výzdobu chrámov, šitie kňazských ruch a liturgických potrieb, apoštolát starších a chorých.

Moderné vplyvy súčasnej doby ako sú materializmus, hedonizmus, sekularizmus či relativizmus poznačili ľudí aj v našom okolí. Dnešný svet potrebuje svedkov v každej oblasti, ale najmä v tej duchovnej. Pán Ježiš nás posiela do tohto prostredia, aby sme aplikovali jeho pastoračný model, aby sme slúžili so skromnosťou, radosťou a ľahkosťou. Dúfame, že naše pôsobenie prispeje k blahu ľudu a posväteniu nám zverených nesmrteľných duší.