Kontakt

Viceprovincia sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila Veľkého na Slovensku
Albínovská 1010/13, 078 01 Sečovce
telefón: (+421) 56 678 27 48
e-mail: viceprovincia99 @ gmail.com
web: https://www.bazilianky.sk

Sestry baziliánky
Ul. 1. mája 1229/18, 093 01 Vranov nad Topľou
Telefón: (+421) 911 812 144

Sestry baziliánky
Jesenského 1247, 075 00 Trebišov
Telefón: (+421) 56 672 3800

Sestry baziliánky
Ul. 29. augusta 7, 811 08 Bratislava

GDPR

Naša organizácia, Viceprovincia sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila Veľkého na Slovensku, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádzajú na webstránke https://gdpr.kbs.sk.