V pondelok 4. apríla 2022 slávil vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup, v ranných hodinách v našej kaplnke archijerejskú sv. liturgiu. Vo svojej homílii sa zameral na Hymnus na lásku, ako ho uvádza sv. Pavol v Prvom liste Korinťanom. „Tak ako má láska svoje podoby a vlastnosti, aj rehoľné sestry sú pozvané, aby sprítomňovali pravú lásku, ktorá je trpezlivá, dobrotivá…,“ zdôraznil vladyka. Práve čnosti lásky sa venuje aj táto kapitula, ktorá sa koná v duchu motta: „A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“ (1 Kor 13, 13).

Vladyka upriamil pozornosť sestier na Eucharistiu, ktorá je vrcholným prejavom Ježišovej lásky a ktorá sa tiež označuje za Sacramentum caritatis – sviatosť lásky. Vladyka v závere vyzval sestry, aby aj ony vo svojej službe sprítomňovali Kristovu lásku, teda sprítomňovali Eucharistiu.

Aj v druhý deň kapituly sa po spoločných raňajkách pokračovalo podľa programu kapituly.

Pred spoločnou večerou zazneli slová vďaky pre doteraz slúžiacu viceprovinciálnu radu a predstavenú viceprovincie sr. Naukraciu Zavackú, OSBM. Za sestry sa z prípravnej komisie poďakovala sr. Jana Geletková, OSBM, a po nej generálna Matka Marcela Runcan, OSBM.

Fotogaléria z 2. dňa kapituly

Ďalší článok