Čas práce našej kapituly uplynul za polovicu. Po chvíľach vypätia prišla nedeľa – voľný deň. Sestry si dopoludnia mohli urobiť svoj vlastný program, potúlať sa ulicami či bazilikami Ríma. Večer o 17:00 hod. sme sa všetky zišli pred inštitútom na spoločnú fotografiu už s novou generálnou kúriou. Poto...

Voľbe generálnych radkýň predchádzal rovnaký prípravný proces ako voľbe generálnej predstavenej.

V poobedňajších hodinách sme mali už kompletnú generálnu radu. Jej členkami sú:

  • Generálna predstavená: M. Dia Stasiuk (UA)
  • Generálna radkyňa a vikárka: sr. Lydia Anna Sawka (USA)
  • Generálna radk...

Sviatočný deň sme začali predstavovaním sestier, ktoré boli kapitularnými sestrami menované do úradu generálnej predstavenej. Sestry, ktoré prijali menovanie, odpovedali na tri otázky v 10-minútovom časovom priestore. Po predstavení sa každej sestry im mohli ostatné sestry adresovať ešte ďalšie otáz...

Od pondelka do stredy napĺňalo našu prácu vzájomné delenie sa v skupinách, kde sme sa rozprávali o víziach do budúcnosti a tiež o kritériach a kvalitách potrebných na vedenie v Ráde. Tieto procesy rozpoznávania a vzájomného zdieľania boli prípravou na voľbu generálnej predstavenej a generálnych radk...

V rámci programu našej kapituly sme nedeľu - 14. júla 2013 prežili ako Deň komunity. Deň sme začali o 7.00 hod. spoločnou modlitbou utierne a po nej sme slávili Najsvätejšiu Eucharistiu, ktorú celebroval o. Štefan Batruch. Vo svojom príhovore okrem iného povedal: "Baziliánka v 21. storočí sa má vyzn...