Témou XI. generálnej kapituly sestier baziliánok bol citát "Nové víno do nových nádob“. V ukrajinskom Pápežskom kolégiu svätého Jozafáta v Ríme sa od 8. do 19. júla 2019 zišlo 43 delegátok z 13 provincií, viceprovincií a delegatúr. Zo Slovenska sa na zasadaní zúčastnili 4 delegátky – našu viceprovinciu zastupovala sr. Veronika Vislocká, OSBM. Novou generálnou predstavenou sa stala 49-ročná sestra Marcela Runcan, OSBM, z Provincie Nepoškvrneného Srdca P. Márie z Rumunska. Podľa konštitúcií Sestier Rádu sv. Bazila Veľkého sa generálna kapitula, ktorá je najvyšším riadiacim orgánom rehole, schádza každých šesť rokov s cieľom zvoliť generálnu predstavenú a jej radkyne na nasledujúce šesťročné obdobie. Ďalším dôležitým cieľom kapituly je zaoberať sa vnútornými záležitosťami rádu. Mottom kapituly sa stali Ježišove slová: „Žíznim“ (Jn 19, 28). Spomínaná téma i motto sú zobrazené v erbe kapituly.

Viac o priebehu kapituly nájdete v článku na stránke TK KBS.

Zdroj: Generálna kúria sestier baziliánok

Predchádzajúci článok Ďalší článok