Trebišov

Trebišovská komunita píše svoju históriu od novembra roku 1990, keď sa do mesta vrátili sestry z Čiech, kam boli násilne odvezené. Sestry sa venujú práci v školách a vo farnosti.

Komunitu tvoria:
sr. Pavla Dutková, OSBM
sr. Jana Geletková, OSBM
sr. Marta Bačová, OSBM
sr. Gorazda Jakubčáková, OSBM