V posledný deň kapituly, v utorok 5. apríla 2022, prijal pozvanie sláviť svätú liturgiu v našej viceprovinciálnej kaplnke Troch svätých svätitieľov vladyka Ján Babjak, SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, ktorý sa zároveň zúčastnil aj volieb predstavenej viceprovincie. V homílii upriamil vladyka svoju pozornosť na slová apoštola Pavla, ktorý v Prvom liste Solúnčanom píše: „Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán.“ – Áno, toto je aj moje prianie pre vás, drahé sestry baziliánky! To je to najdôležitejšie, aby z každej z vás vyžarovala Božia svätosť, ňou si vás on sám použije na svoju misiu, – zdôraznil arcibiskup Babjak. Spolu s vladykom koncelebroval sečovský protopresbyter Miroslav Pohár a arcibiskupský ceremoniár Pavol Vasiľ.

Súčasťou programu posledného dňa kapituly bola aj voľba predstavenej viceprovincie a jej rady.

Novú viceprovinciálnu radu tvoria:

  • sr. Naukracia Zavacká, OSBM, – predstavená viceprovincie
  • sr. Helena Šimková, OSBM, – 1. radkyňa a zástupkyňa
  • sr. Gorazda Jakubčáková, OSBM, – 2. radkyňa
  • sr. Alfonza Vrbiarová, OSBM, – 3. radkyňa

Každej zo sestier zvolenej do tejto služby úprimne blahoželáme a vyprosujeme milosť stávať sa služobníčkami jednoty a lásky.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok