Koinonia

"Spoločný život pokladám za užitočnejší z viacerých dôvodov.
Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali v súlade s vierou.
V spoločnom živote sa dar každého jednotlivca stáva vlastníctvom všetkých.
Človek tieto dary dostáva nie pre seba, ale pre iných. V spoločnom živote sila Svätého Ducha, ktorá sa nachádza v jednom, nutne prechádza na všetkých."
(sv. Bazil Veľký, ŠP 7)