Bratislava

V Bratislave začali sestry svoju službu na vikariáte v roku 1998. Na západné Slovensko boli pozvané o. biskupom Mons. J. Hirkom. V roku 2005 bola však ich služba v Bratislave ukončená. Po krátkej pauze – v decembri 2008 – požiadal vladyka Mons. Peter Rusnák o znovuobnovenie činnosti sestier Viceprovincie v Bratislave, v bratislavskej eparchii. Služba sestier spočíva v modlitbe, administratívnej práci, starostlivosti o chrám a v iných potrebných službách.

Komunitu tvoria:
sr. Veronika Vislocká, OSBM
sr. Alfonza Vrbiarová, OSBM