V posledný deň kapituly, v utorok 5. apríla 2022, prijal pozvanie sláviť svätú liturgiu v našej viceprovinciálnej kaplnke Troch svätých svätitieľov vladyka Ján Babjak, SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, ktorý sa zároveň zúčastnil aj volieb predstavenej viceprovincie. V homílii upriamil vladyka...

V piatu pôstnu nedeľu 3. apríla 2022 sme v spoločenstve všetkých sestier Viceprovincie, generálnej Matky Marcely Runcan, generálnej radkyne a vikárky sr. Emanuely Vishka a v prítomnosti arcibiskupa Cyrila Vasiľa, SJ, košického eparchialného biskupa, kancelára o. Martina Mráza a protopresbytera o. Mi...

V pondelok 4. apríla 2022 slávil vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup, v ranných hodinách v našej kaplnke archijerejskú sv. liturgiu. Vo svojej homílii sa zameral na Hymnus na lásku, ako ho uvádza sv. Pavol v Prvom liste Korinťanom. „Tak ako má láska svoje podoby a vlastnosti, aj re...