V piatu pôstnu nedeľu 3. apríla 2022 sme v spoločenstve všetkých sestier Viceprovincie, generálnej Matky Marcely Runcan, generálnej radkyne a vikárky sr. Emanuely Vishka a v prítomnosti arcibiskupa Cyrila Vasiľa, SJ, košického eparchialného biskupa, kancelára o. Martina Mráza a protopresbytera o. Miroslava Pohára začali VI. viceprovinciálnu kapitulu.

Po spoločnej modlitbe utierne sme slávili Eucharistiu, ktorú celebroval arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ, spolu s kancelárom o. Martinom Mrázom a protopresbyterom o. Miroslavom Pohárom. Počas slávenia Eucharistie sme prosili o pomoc a svetlo Svätého Ducha pre dobrý priebeh kapituly. Vladyka Cyril v homílii zdôraznil, vychádzajúc z Božieho slova, potrebu zamerať sa na správny postoj k pravde, ktorá je nám nastavená ako zrkadlo pre náš duchovný život. V načúvaní jedna druhej je potrebné byť otvorenými pre ňu, prijímať ju do svojho života a vydávať o nej svedectvo svojou „inakosťou“ vo svete. Povzbudil nás nezavrhnúť túžbu nášho srdca „byť väčším“, ale naplniť ju v Božom Duchu.

Po Svätej liturgii nasledovalo slávnostné otvorenie kapituly s ceremóniami. V sprievode za spevu Kráľu nebeský sme sa so symbolmi – Sväté písmo, pečiatka, kľúče, Konštitúcie a svieca – premiestnili do kapitulárnej miestnosti. V nej sa nám znova prihovoril vladyka Cyril a uistil nás o svojich modlitbách. Pripomenul nám, aby sme aj počas kapituly kráčali spoločne v jednote Ducha, ako nás k tomu pozýva synodálna cesta.

Po spoločných raňajkách nasledovalo oficiálne otvorenie kapituly predstavenou viceprovincie sr. Naukraciou Zavackou, OSBM, v kapitulárnej miestnosti. Po ňom sa nám prihovorila generálna Matka Marcela Runcan a vo svojom príhovore zdôraznila osobnú a komunitnú poslušnosť Svätému Duchu. Pozvala nás prežívať kapitulu ako skúsenosť viery cez načúvanie Božím výzvam. Potom nasledovali zasadania podľa schváleného programu kapituly.

Fotogaléria z 1. dňa kapituly

Predchádzajúci článok Ďalší článok