Dňa 15. januára 2023 sme sa s deťmi nášho detského zboru Cherubín, ktorý pôsobí pri gréckokatolíckej farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove, zúčastnili prehliadky vianočných vinšov a kolied v Humennom. Medzi pozvanými zbormi sme boli jediným detským zborom. Napriek mladému veku alebo vď...

Po dlhšom čase prestávky pre pandemické opatrenia sa deti a mladí našich farností v Sečovciach a v Trebišove opäť vybrali koledovať - ohlasovať radostnú zvesť o narodení nášho Pána Ježiša Krista spevom a vianočnými vinšami. Po skupinách navštevovali domy a za koledovanie prijímali peniaze na podporu...

Deň študentstva 17. novembra 2022 patril v našom kláštore v Trebišove mladým našej farnosti. V spolupráci s o. Tomášom Muszkom a o. diakonom Pavlom Pastornickým sme pre mladých pripravili duchovnú obnovu. Samotné stretnutie začalo sv. liturgiou, po ktorej nasledovala krátka prednáška o pôste a čas n...

Dňa 22. októbra sme sa s mladými z našej gréckokatolíckej farnosti v Trebišove vybrali na výlet. Tentoraz bolo naším cieľom slovenské Rio de Janeiro neďaleko obce Klin na Orave. Cesta bola dlhá, ale miesto, kde stojí najväčšia socha Ježiša Krista na Slovensku, nám dalo na jej dĺžku hneď zabudnúť. Pr...

Dňa 18. októbra 2022 sme sa so žiakmi v školách, kde pôsobíme, zapojili do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, organizovanej Medzinárodnou pápežskou nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.
Počiatky tejto modlitbovej iniciatívy siahajú do roku 2005, keď sa v hlavnom meste Venezuely,...

Mesiac október je v katolíckej cirkvi mesiacom misií. Aby sme deťom na školách, kde pôsobíme, viac priblížili, o čom sú misie a kto sú to misionári, pozvali sme na stretnutie Misijné sestry služobnice Ducha Svätého, ktoré pôsobia v Ivanke pri Nitre. Pozvanie prijali sr. Bernadeta, sr. Laura a sr. Ja...