Cez všetky veky sa vzkriesený Pastier neunavuje hľadať nás, svojich bratov, zblúdených na púšťach sveta.
(Sv. Otec František)

S prianím nechať sa Ním nájsť
a voviesť do pokoja, radosti a lásky
VZKRIESENÉHO KRISTA
prajeme vám a vyprosujeme
požehnané sviatky Paschy.

sr. Naukrácia Zavacká,...

Ako zvyčajne pred sviatkom nášho zakladateľa sv. Bazila Veľkého sa stretli sestry celej našej viceprovincie na duchovnej obnove v kláštore v Sečovciach. Svojím slovom nás ňou sprevádzal o. Teodor Kosť, OSBM.
V deň sviatku sv. Bazila – 1. januára – sme najprv pri slávení Eucharistie a potom aj pri s...

V dňoch 29. 11. – 1. 12. 2019 sa konala v kláštornej prístavbe Emauzy v Sečovciach duchovná obnova pre dievčatá. Témou tohto milostivého času bola otázka Aký je (môj) Boh?. Chvíle prežité pri rozhovoroch, úvahách, v modlitbe, v kreatívnej dielni, ale aj pri spoločnom stole ponúkali cesty na nájden...

Podporte nás svojimi 2 – 3 % zo zaplatenej dane za rok 2019. Pomôžete nám v realizovaní a šírení dobrého diela - v práci s deťmi a mladými.
Za každý príspevok vopred ďakujeme. Nech je Pán sám vašou odmenou za vašu ochotu a štedrosť!


Adresa: Albinovská 1010/13, 07801 Sečovce
IČO: 31992161
Právn...

Dňa 26. decembra 2019 detí a mladí našej farnosti zavítali s Dobrou novinou aj do našej komunity. Po starostlivých nácvikoch a prípravách priniesli radostnú zvesť o narodení Spasiteľa nielen nášmu spoločenstvu, ale i ďalším rodinám v meste Trebišov.
Nech radosť z Novonarodeného ostáva v našich srdc...

Ráno v sobotu 24. augusta 2019 sme sa s niekoľkými priaznivcami našej gréckokatolíckej farnosti v Trebišove vybrali na celodennú už 7. pešiu púť k relikviám bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku, CSsR. Pri putovaní strácalo síce telo silu, no duch sa napĺňal. Vyvrcholením púte bol príchod do baziliky m...