Dňa 24. septembra 2022 sa stretli všetky sestry našej Viceprovincie, aby sme spoločne ďakovali Bohu za krásne jubileá našich sestier: sr. Naukracia Zavacká, OSBM, 70 rokov života, sr. Helena Šimková, OSBM, a sr. Veronika Vislocká, OSBM, 25 rokov od zloženia večných sľubov a sr. Alfonza Vrbiarová, OS...

V dňoch 28. 7. - 31. 7. 2022 sa uskutočnilo Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne. Zúčastnili sa ho aj mladí z našej gréckokatolíckej farnosti Trebišov spolu s o. Tomášom Muszkom. Celý program sa niesol v duchu hlavného motta Vstaň a choď! Vyše 2 000 mladých z celého Slovenska, sprevádzaných o...

Dňa 19. júla 2022, v deň sv. Makríny, sa sestry sv. Bazila stretli po dlhšej pauze spôsobenej covidovými opatreniami vo viceprovinciálnom dome v Sečovciach. Spoločné stretnutie sme začali modlitbou utierne. Slávnostnú sv. liturgiu v kaplnke Troch sv. svätiteľov slávil o. Pavol Tomko, CSsR. Bol to pr...

Letné prázdniny 2022 sme v gréckokatolíckej farnosti Trebišov začali farským stretnutím detí a mladých v Kysaku, ktoré sa uskutočnilo v termíne od 10. 7. do 14. 7.2022. Čas modlitbieb, aktivít i hier sa niesol v duchu témy Stvorenie, vychádzajúcej z textov knihy Genezis o stvorení sveta našim milu...

Na začiatku prázdnin, na sviatok sv. Cyrila a Metoda, prišli mladí a deti so svojimi rodičmi poďakovať za uplynulý školský rok do kláštora sestier v Trebišove. Stretnutie začalo modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva v altánku na dvore, ktorú viedol protopresbyter Trebišovského dekanátu o. Dušan Se...

Fatimská sobota na pútnickom mieste v Klokočove patrí vždy v máji mladým Košickej eparchie. Tento rok začal program už v piatok 6. mája 2022 sv. liturgiou vo farskom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Michalovciach, po ktorej nasledovalo celonočné bdenie s možnosťou prijať sviatosť zmierenia....