Ráno v sobotu 24. augusta 2019 sme sa s niekoľkými priaznivcami našej gréckokatolíckej farnosti v Trebišove vybrali na celodennú už 7. pešiu púť k relikviám bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku, CSsR. Pri putovaní strácalo síce telo silu, no duch sa napĺňal. Vyvrcholením púte bol príchod do baziliky m...

V dňoch 28. 7. – 1. 8. 2019 zorganizovala gréckokatolícka farnosť Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove letný duchovno-relaxačný pobyt s témou "Hľadaj radosť v Pánovi" na známom mieste v Herľanoch. Zúčastnilo sa ho 58 detí a 14 animátorov, ktorí v spolupráci s o. Jurajom Moščákom, o. Martinom M...

Už tradične sa stretávajú sestry z celej viceprovincie v deň sviatku sv. Makriny, sestry sv. Bazila Veľkého. Aj tento rok sme sa zišli v samotný deň sviatku 19. júla 2019 v našom materskom dome v Sečovciach. O. Jaroslav Štelbaský, CSsR, nás vo svojej prednáške povzbudil nasledovať našu Matku sv. Mak...

Pán nám pripravil krásny deň v nádhernej prírode našich Tatier pokrytých bielou perinou. V sobotu 10. 3. 2018 sme si s deťmi a rodičmi z našej gréckokatolíckej farnosti v Trebišove spravili výlet spojený so sánkovačkou na Hrebienku, aby sme tak využili možno už posledný sneh pred blížiacou sa jarou....

Aj tento rok sa na fatimskú sobotu 3. 2. 2018 stretli zasvätené osoby žijúce a pôsobiace na území košickej eparchie so svojím vladykom. Doobedňajší fatimský program vyvrcholil slávením archijerejskej sv. liturgie, ktorej hlavným celebrantom bol vladyka Milan Chautur, CSsR, košický eparcha. Vo svojom...

30.januára 2018 sme slávili odpustovú slávnosť troch svätých svätiteľov – Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, patrónov našej kaplnky v materskom dome v Sečovciach. Svätú liturgiu koncelebrovali o. Miroslav Pohár, sečovský protopresbytér, a o. Polykarp Jacoš OSBM, ktorý nás v homílii...