V dňoch 29. 11. – 1. 12. 2019 sa konala v kláštornej prístavbe Emauzy v Sečovciach duchovná obnova pre dievčatá. Témou tohto milostivého času bola otázka Aký je (môj) Boh?. Chvíle prežité pri rozhovoroch, úvahách, v modlitbe, v kreatívnej dielni, ale aj pri spoločnom stole ponúkali cesty na nájden...

Dňa 26. decembra 2019 detí a mladí našej farnosti zavítali s Dobrou novinou aj do našej komunity. Po starostlivých nácvikoch a prípravách priniesli radostnú zvesť o narodení Spasiteľa nielen nášmu spoločenstvu, ale i ďalším rodinám v meste Trebišov.
Nech radosť z Novonarodeného ostáva v našich srdc...

Ráno v sobotu 24. augusta 2019 sme sa s niekoľkými priaznivcami našej gréckokatolíckej farnosti v Trebišove vybrali na celodennú už 7. pešiu púť k relikviám bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku, CSsR. Pri putovaní strácalo síce telo silu, no duch sa napĺňal. Vyvrcholením púte bol príchod do baziliky m...

V dňoch 28. 7. – 1. 8. 2019 zorganizovala gréckokatolícka farnosť Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove letný duchovno-relaxačný pobyt s témou "Hľadaj radosť v Pánovi" na známom mieste v Herľanoch. Zúčastnilo sa ho 58 detí a 14 animátorov, ktorí v spolupráci s o. Jurajom Moščákom, o. Martinom M...

Už tradične sa stretávajú sestry z celej viceprovincie v deň sviatku sv. Makriny, sestry sv. Bazila Veľkého. Aj tento rok sme sa zišli v samotný deň sviatku 19. júla 2019 v našom materskom dome v Sečovciach. O. Jaroslav Štelbaský, CSsR, nás vo svojej prednáške povzbudil nasledovať našu Matku sv. Mak...

Pán nám pripravil krásny deň v nádhernej prírode našich Tatier pokrytých bielou perinou. V sobotu 10. 3. 2018 sme si s deťmi a rodičmi z našej gréckokatolíckej farnosti v Trebišove spravili výlet spojený so sánkovačkou na Hrebienku, aby sme tak využili možno už posledný sneh pred blížiacou sa jarou....