Po dlhšom čase prestávky pre pandemické opatrenia sa deti a mladí našich farností v Sečovciach a v Trebišove opäť vybrali koledovať - ohlasovať radostnú zvesť o narodení nášho Pána Ježiša Krista spevom a vianočnými vinšami. Po skupinách navštevovali domy a za koledovanie prijímali peniaze na podporu projektov, ktoré zastrešuje organizácia eRko na Slovensku a podporuje nimi chudobné rodiny v Afrike.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok