V týchto dňoch sa sestry našej viceprovincie intenzívne pripravujú na IV. viceprovinciálnu kapitulu, ktorá bude prebiehať v čase od 29.11. – 3. 12. 2011 v Sečovciach. „Provinciálna kapitula je podstatným vyjadrením kolegiality. Vyzýva každú sestru priamo alebo nepriamo k účasti na rozhodovaní.Keď za...