Čas práce našej kapituly uplynul za polovicu. Po chvíľach vypätia prišla nedeľa – voľný deň. Sestry si dopoludnia mohli urobiť svoj vlastný program, potúlať sa ulicami či bazilikami Ríma. Večer o 17:00 hod. sme sa všetky zišli pred inštitútom na spoločnú fotografiu už s novou generálnou kúriou. Potom sme sa v procesii presunuli z kapitulárnej haly do kaplnky, nesúc symboly úradu a Božie slovo. Za prítomnosti vladyku Dionyzia OSBM a iných hostí sme začali modlitbu večierne. Pred hymnom Svetlo tiché sr. Miriam Claire Kowal odovzdala Matke Dii Stasiuk spomínané symboly úradu s gratuláciou a uistením o našich modlitbách.
Každá radkyňa odovzdala tiež zapálenú sviecu novej radkyni ako symbol svetla – lásky a služby, ktoré má pokračovať a nikdy nezhasnúť. Po tomto vstupe sme pokračovali v modlitbe. V závere večierne matka Dia povedala: „Žriedlom, cestou a zavŕšením každej služby i života je Ježiš Kristus, ktorý je neustále prítomný v Eucharistii a Slove. Treba nám žiť našu Kenotickú cestu, ale tá je postavená tiež na Božom slove, ktorého bol sv. Bazil veľkým znalcom...“
Po krátkom príhovore generálnej matky sme sa všetci presunuli na terasu, kde nás čakali dobrôtky rôzneho druhu.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok