V sobotu 13. júla bola v rámci programu kapituly posviacka ikonostasu v generaláte. Po posviacke sme boli všetci pozvaní na malé agapé.

Fotogaléria

V prvých dňoch našej práce, 10. júla, nás svojou návštevou poctil kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi.
Po privítaní kardinál Sandri predsedal modlitbe Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Potom pozdravil účastníčky kapituly v krátkom príhovore, kde zdôraznil, že Generálna...

Dňa 8. júla 2013 bola v Ríme otvorená X. generálna kapitula sestier Rádu sv. Bazila Veľkého. Archijerejskej Svätej Liturgii predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Okrem iného sa nám vladyka vo svojej homílii prihovoril takto: „Drahé sestry, na začiatku 3. tisícro...

Koncom januára 2013 bola Generálnou predstavenou M. Miriam Claire Kowal OSBM oficiálne zvolaná

X. Generálna kapitula sestier Rádu svätého Bazila Veľkého, ktorá sa bude konať 8. 7. – 24. 7. 2013 v Ríme /Taliansko/.

Prežívame rok viery a v duchu tejto myšlienky sa bude niesť aj táto už jubilejná...

Cieľom Generálnej kapituly je:

  1. „pestovať a oživovať duchovné dedičstvo Rádu, inšpirované učením a ideálmi nášho otca svätého Bazila a našej matky svätej Makríny

  2. preveriť duchovný, apoštolský, administratívny a finančný stav a vzrast Rádu;

  3. voliť vedenie Rádu“ (Kenotická cesta 118, 1...