Kríž
Znamenie našej spásy a viery. Je jedinou našou múdrosťou. Predstavuje ľudstvo, ktoré je priťahované Kristom zo štyroch strán sveta, a tiež čnosti duše človeka: spodok kríža znamená vieru – ktorá má byť silná a hlboko zakorenená, zvislé rameno je nádej zameraná na nebo, šírka kríža naznačuje lá...