Sviatočný deň sme začali predstavovaním sestier, ktoré boli kapitularnými sestrami menované do úradu generálnej predstavenej. Sestry, ktoré prijali menovanie, odpovedali na tri otázky v 10-minútovom časovom priestore. Po predstavení sa každej sestry im mohli ostatné sestry adresovať ešte ďalšie otázky. Po tomto kroku sme sa spoločne presunuli do Baziliky St. Sophia, kde sme sa zjednotili v slávení najsvätejšej Eucharistie, ktorej predsedal vladyka Dionizij OSBM.

Po slávnostnom obede a krátkej sieste sme začali voľbu generálnej predstavenej. Pri tomto procese bol prítomný o. Konštantín Adam OP, ktorý je právnikom a rektorom inštitútu Angelicum. Novou generálnou nášho Rádu sa stala M. Dia Stasiuk OSBM z provincie Najsvätejšej Trojice, Ľvov (Ukrajina). Po prijatí voľby mala každá sestra príležitosť osobne jej zagratulovať. Pri príležitosti 60. jubilea centralizácie nášho rádu a 10. jubilea Generálnej kapituly dostali sestry brožúru s názvom Zjednotení v spoločnej misii, v ktorej je stručne zhrnutá história sestier baziliánok v rokoch 1951 – 2013.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok