Deň svätej Makríny

Každoročne sa stretávajú sestry z celej viceprovincie v deň sviatku našej zakladateľky sv. Makriny. Aj tento rok prišli sestry už deň pred samotným sviatkom, aby počas duchovnej obnovy osviežili svoje srdcia a občerstvili duše v horúčave každodenných povinností, duchovných zápasov a pookriali v spoločenstve spolusestier.

Slová o. Polykarpa Jacoša OSBM počas prednášok duchovnej obnovy povzbudzovali k vzájomnej spolupráci a vytváraniu spoločenstva, ktoré nie sú možné bez prvotnej osobnej spolupráce každej sestry s Pánom. Ani v tejto spolupráci nesmieme zabúdať na lásku k Pánovi, ktorá rastie cez lepšie poznanie a zamilovanie si jeho slova tak, ako to bolo u našich zakladateľov sv. Makríny a jej brata sv. Bazila.

Deň sv. Makriny sa niesol v duchu oslavy a ďakovania Pánovi spolu s našimi otcami baziliánmi z Trebišova pri sv. liturgii, modlitbe molebena k sv. Makríne i Korunky Božieho milosrdenstva, po ktorej nám o. Polykarp udelil požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou.

A bol ešte jeden dôvod na vďakyvzdávanie - naša sr. Petra Nováková OSBM sa dožíva v týchto dňoch krásnych 80. rokov svojho života. Sme vďačné Pánovi za tento jeho dar pre nás - sestru Petru - a vyprosujeme jej potrebné milosti a Božie požehnanie do ďalších rokov jej života.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok