Dňa 19. júla 2022, v deň sv. Makríny, sa sestry sv. Bazila stretli po dlhšej pauze spôsobenej covidovými opatreniami vo viceprovinciálnom dome v Sečovciach. Spoločné stretnutie sme začali modlitbou utierne. Slávnostnú sv. liturgiu v kaplnke Troch sv. svätiteľov slávil o. Pavol Tomko, CSsR. Bol to pre nás naozaj čas vďakyvzdávania, veď sme sa stretli po dlhom čase všetky a mohli sme spolu ďakovať aj za mnohé prijaté milosti a Božiu ochranu v uplynulom čase, zvlášť za jubileá dvoch našich sestier: sr. Naukracia Zavacká, OSBM, 50 rokov a sr. Bazilia Kužmíková, OSBM, 70 rokov od vstupu do rehole. Pri spoločnom obede sme sestrám poblahoželali k ich jubileám. Nech je každý deň Boh oslavovaný v našich životoch, v našich spoločenstvách.

Fotogaléria

Predchádzajúci článok Ďalší článok